Mer om Gud

  • - Noen videoer...

Hva er frelse?

Historien i Bibelen er en redningshistorie. Det er vi mennesker som har rotet oss bort, og det er Gud som setter i gang en redningsaksjon. Gud sender ikke en anklager, eller dommer, men en redningsmann – en frelser. Det er hans mål å føre oss trygt hjem.


Velsignelsen

Å velsigne er å si noe godt til noen. Guds velsignelse omhandler alle sider av livet. Han har omsorg for våre daglige behov. Han gir oss også sin tilgivelse og nåde. Som følge av dette får vi fred med Gud.

Vil du snakke med noen om det du får høre i disse videoene?
Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss, enten om du vil besøke oss eller ringe. Du kan ringe Kerstin på tlf. 959 43 693 eller Svein Ola på tlf. 938 52 590.

Denne videoserien kan du også ta som et nettkurs, der du kan dele dine tanker med en e-coach.

Meld deg på nettkurset her: https://kurs.omgud.net/Velkommen-hjem