Om oss

- Lederrådet og hva vi tror på

Paul Håkon     Kerstin          Jan Øystein          Marit               Frank
  Slaaen             Slaaen           Knedal                E Lund            Nesbakk

 

 

Vår tro og lære

Menigheten er en del av Pinsebevegelsen i Norge og virker ut fra denne bevegelsens grunnsyn, som har Bibelen som rettesnor og autoritet for liv og lære.

Vi tror Bibelen er Guds ord.

Vi tror på en treenig Gud: Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd.

Vi tror at Jesus, Guds sønn, er eneste veien til frelse og evig liv. Vi tror mennesker blir frelst ved å bekjenne med sin munn at Jesus er Herre, og tror i sitt hjerte at Gud har oppreist Han fra de døde.

Vi tror de som har kommet til personlig tro på Jesus skal døpes i vann med full neddykkelse.

Vi tror at alle kristne skal tilhøre en lokal menighet. Her skal de undervises, trenes og læres opp til sin tjeneste: å vinne mennesker for Gud.

Vi tror at alle kristne kan oppleve dåpen i Den Hellige Ånd og tale i tunger. Vi tror på de nådegaver og tjenestegaver som omtales i Det nye testamente.

Vi tror alle kristne er kalt til å leve et hellig liv og vokse i Åndens frukter.

Vi tror at Gud helbreder i dag, på samme måte som i evangeliene og Apostlenes gjerninger.

Vi tror at Jesus kommer tilbake for å hente de troende til himmelen, for deretter å opprette et tusenårig fredsrike på jorden, og så dom og en ny himmel og ny jord.

Vi tror nattverden praktiseres som et samfunns- og minnemåltid.

Vi tror på velsignelsen av å gi tiende til menigheten.