Møteplan 

 

Møteplasser
for fellesskap - og de gode samtalene
mellom "himmel og jord", mellom Gud og mennesker.
 "La ikke hjertet ble grepet av angst
Tro på Gud og tro på meg!"
sier Jesus Joh.14,1

______________________________________________________________________________

Samlinger for barn og unge
"ReJoice" og "After 8" - følg med på Facebook
oppstart i september.

________________________________________________________________________________ 
BJØNNSSTUGUA på Flomvollen er åpen hele sommeren
og kan anbefales varmt!

Vi på Filadelfia er der 27/6 - 3/7.
Vafler og kaffe, brus og is
hver dag kl 11-15.

   

Vi støtter UKRAINA og de flyktninger som er her og blant annet selger kaker.
Kjøp gjerne og støtt hjelpearbeid i Ukraina. Vipps 74 90 47

Første møtet etter sommeren blir på Filadelfia:
Søndag 14. august kl 18.00

Jon Arild Israelsen taler

Søndag 21. august kl 18.00 
Brit og Jon Øystein Knedal synger o taler

Søndag 28. august kl 16.00  og kl 18.30
Stevne sammen med Misjonskirken, Østby
Kjell Birkeland og Jon Arild Israelsen med flere
Beverting mellom møtene

Fortsatt GOD SOMMER!

Menighetens kontaktpersoner i sommer:
uke 27 og 31 (4.-10/7, 1.-7/8) Frank Nesbakk tlf 906 89 927
uke 28 og 32 ( 11.-17/7, 8.-14/8) Per Øvergård tlf 415 21 371
uke 29-30 (18. - 31/7) Marit E Lund tlf 916 25 796

 

 

 

Ønsker du å få tilsendt møteplanen på e-post?

Send oss gjerne en e-post på post@filadelfia-trysil.no hvis du ønsker å få møteplanen tilsendt.