Tilbud og samlinger

Møter og samlinger
Generelle møtepunkt gjennom uka
Rejoice-koret
Et kor for barn, unge og familier
After8 Ungdomsklubb
For 6.-10. klassinger