Møteplan 

 

Møteplasser
for fellesskap - og de gode samtalene
mellom "himmel og jord", mellom Gud og mennesker.
 "La ikke hjertet ble grepet av angst
Tro på Gud og tro på meg!"
sier Jesus Joh.14,1

______________________________________________________________________________

Samlinger for barn og unge
"ReJoice" og "After 8" - følg med på Facebook
oppstart i september.

__________________________________________________________

   

Vi støtter UKRAINA og de flyktninger som er her
og blant annet selger kaker.
Kjøp gjerne og støtt hjelpearbeid i Ukraina. Vipps 74 90 47

Onsdag 21. september  kl 19 ALPHA kurs
og ti onsdagskvelder i høst - vil du vite mer om kristen tro...Velkommen!
Kveldsmat - undervisning - samtaler i små grupper

 

Onsdag 12. oktober kl 12.00  "Bønn for TRYSIL"
                                                   på Filadelfia

Søndag 16. oktober kl 18.00 FELLESMØTE
på Østby misjonskirke
Pål Brenne taler fra "Åpne dører" - den lidende kirke, 

Søndag 23. oktober kl 18.00 MØTE

Vi anbefaler og støtter HALLOVENN
på Radisson Blue
Onsdag 26. oktober -
mer info på FB "Hallovenn Trysil"

 

Søndag 30. oktober kl 18.00
Jon Arild Israelsen taler og synger - norsk og russisk

Ønsker du å få tilsendt møteplanen på e-post?

Send oss gjerne en e-post på post@filadelfia-trysil.no hvis du ønsker å få møteplanen tilsendt.