Misjon - Gi det videre...

Vi holder til i Trysil, men vi er også engasjert i andre land og blant andre folkeslag, bl.a. med menighetsbygging, skoler og hjelpearbeid i Kenya, prosjekter i Malawi og i India.

Nedenfor kan du lese litt om de forskjellige prosjektene vi er involvert i!

Kenya - Liv Toril Rinding Skjeggestad

Filadelfia står i et stort misjons- og bistandsarbeid i Kenya. Menigheten er med i arbeidet for å gi evangeliet til folkegruppen "Ndoroboene".
Dette er et unådd folkeslag. En viktig del av arbeidet gjøres gjennom skolen hvor 350 barn får undervisning. Disse barna blir også kjent med Jesus.
En annen svært viktig virkegren er støtte til lokale misjonærer, som har et hovedfokus på å nå somaliske flyktninger med evangeliet. Dette arbeidet har hatt enorm vekst og omfatter i dag flyktninger fra både Sentral- og Øst- Afrika.
Våre misjonærer har plantet 5 menigheter i Nairobi området, 5 i Turkana og 1 i den unådde Kuria-stammen.
Filadelfia Trysil støtter også enkeprosjektet på Nyambare Hill som er med og hjelper enker.
Bibelskolen på Karen utenfor Nairobi har også fått hjelp fra Filadelfia Trysil krisetider.
Sammen med bl.a. pinsemenigheten i Øyer er vi med og støtter arbeid blant gatebarn og evangelisering i Kenya.

Arbeid i India

Vi støtter Jorun og Egil Sætrang sitt arbeid i India. Egil har sine røtter i Nord-Osen, og for 20 år siden ble han med på en misjonstur til Vest Bengal i India!
Der ble han utfordret til å være med på å starte en bibelskole oppe i fjellene, i nedre delen av Himalaya! Dette var en bibelskole som varte ca. 3 uker i januar hvert år. Siden den gang har han reist jevnlig tilbake for å følge opp arbeidet!
I 8 år var de med å drive denne bibelskolen. Siden har nepaleserne selv fortsatt å drive den.
I 2008 startet de en ny bibelskole som varer i 6 mnd. hvert år.
Sammen med kona, Jorunn underviser han på bibelskolen og i tillegg er de involvert i driften av to barnehjem og en slum-skole.

Tilsammen har flere hundre fullført bibelskolene og 40 barn får hjelp gjennom fadderskap.

Paraguay


Gunvor og Ingvald Skretting arbeider siden mange år i Asunción i Paraguay. Det er i samme område som menigheten vår støttet Bergjlot Nordmoen Norheim fra Ljørdalen.
Dere kan følge dem i et spennende arbeide gjennom Facebook "Ingvald Skretting".

Centro Hagan Discipulos –

Vi støtter også dette arbeidet i Paraguay.
Gjennom støtte fra medlemmer av Centro Hagan Discípulos, har senteret som det største målet å øke kunnskapen til de nasjonale i Paraguay. Først og fremst bibelkunnskap (disippelgjøring), men også økonomi og handel (bistand).
centrohagandiscipulos.no

Russland - Kari P. Myhre

Kari driver med sang og musikk, og jobber med barn og unge i forskjellige deler av Russland.
Hun er en energisk arbeider i Guds rike...

 

 

Vi støtter
hjelpearbeid i Ukraina.

 

 

 

Barnas Håp i Malawi

Barnas Håp er en idealistisk forening som har som hovedoppgave å hjelpe foreldreløse barn i Malawi.
barnashap.no

MAF - Mission Aviation Fellowship

MAF er en internasjonal ideell organisasjon som ved hjelp av småfly og teknologi hjelper mennesker i isolasjon og fattigdom, og som sørger for at hjelpeorganisasjoner og kirker kommer seg til og fra avsidesliggende områder.

Les mer om MAF her!

Evangeliesenteret

Vi støtter og har regelmessig besøk av Evangeliesenter - «Ennå er det håp» - et alternativ i rusomsorgen.
evangeliesenteret.no

IBRA Media

Vi støtter IBRA Media, som arbeider for at alle mennesker skal få høre evangeliet på sitt eget språk gjennom radio, TV eller andre elektroniske eller trykte medier. IBRAs programmer på TV, radio og internett når rundt 100 millioner mennesker hver dag.

Les mer om IBRA her!

Misjonsbefalingen

"Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.
Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende"
Jesus, i Matteus kap. 28