Historikk

Ebenezer - 1909

Pinsebevegelsen kom tidlig til Trysil og det var svenske forkynnere som brakte den hit.
Det ble bygget et menighetsbygg der folk kunne samles, og dette ble kalt «Ebenezer» (et hebraisk ord som betyr hjelpestein). Det ble innviet i oktober 1909.

Märtha Andersson Persson og Ole Persson Aas

Den drivende kraft bak dette verket var en svensk bibelkvinne, Märtha Andersson Persson (avbildet) fra Värmland. Hun ble gift med Ole Persson Aas. De som i begynnelsen samlet seg på Ebenezer, kalte seg for «Menigheten på Ebenezer».

7. oktober 1930

7. okober 1930 kan vi lese møtereferat fra «Filadelfiamenigheten» (som ble autorisert i 1928), den andre pinseretningen i Innbygda, om et møte der de drøftet en henvendelse fra «Menigheten på Ebenezer» om sammenslåing.

Sammenslåing...

Det ble en sammenslåing av de to menighetene og de ble enige om å kalle seg Filadelfiamenigheten i Trysil. Vi kan lese at det var samlet 19 personer som gikk inn i - den av Staten anerkjente - «Filadelfia-menigheten i Trysil». Det heter videre «Fra denne stund betraktedes alle vennene som en Menighet».

Flere fellesskap oppstår...

Flere pinsemenigheter oppsto i Trysil kommune; Vestre Trysil /Tørberget «Filadelfia», Vestby «Sion», Ljørdalen «Sion» , Slettås «Betel» / Nord Osen, Østby «Betania» .

Misjon

Det har alltid vært stort misjonsengasjement i Trysils pinsemenigheter. Fra den første tiden ble det sendt støtte til misjonsarbeid flere steder og flere tryslinger dro selv ut.

Blant disse: Per G. Talaasen fra Vestby dro til Argentina allerede i 1917, Ole Linstad fra Innbygda til Kongo på 1930-tallet, Bergljot Nordmoen fra Ljørdalen til Paraguay på 50-tallet og Liv Toril Blikstad (nå Skjeggestad) fra Innbygda til Kenya på 70-tallet.

Det har også foregått innsamling av klær og uttrangert utstyr i form av sykesenger, rulatorer og datautstyr, i menighetens regi, som har blitt sendt til bl.a. Øst-Europa.

Bygget "Filadelfia"

Filadelifa-bygget er i ettertid utvidet betydelig. Den største utvidelse foregikk sist på 1980-tallet, og huset består i dag av møtesal, B-sal, kjøkken, peisestue, en leilighet, sovesal og dusj/toalett.

Et positivt miljø...

Menighetene har vært miljøer av mye sang og musikk, og viktige blomstrende barne- og ungdomsklubber ute i grendene akkurat som det vært inne i Trysil/Innbygda

Utflyttere...

Mange har flyttet til andre steder i landet og har fått en «smak» av våre fellesskap, som vi håper har gitt «mersmak» for livet og framtiden, enten om man fortsatt bor i Trysil eller flyttet til andre steder i landet.

I dag

Flertallet av menighetene i distriktene har i dag blitt en del av Filadelfiamenigheten, Trysil.
Vi samles regelmessig til møter og sammenkomster, både unge og gamle.

Også nå har menigheten et betydelig misjonsbudsjett, og støtter i særlig grad arbeid i Kenya. Dette kan du lese mer om siden "Misjon".